(Geoweb) kullanılan malzeme yüksek yoğunluklu polietilenden (PE-HD) üretilmiş olup farklı yüksekliklerdeki çeşitleriyle kullanım yerlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Malzemenin yüzeyi pürüzsüz, pürüzlü ve delikli olmak üzere üç tipten oluşmaktadır. Malzeme şeritler halinde olup, şeritler iki ucundan tutulup açıldığında bal peteğine benzer bir hal almaktadır. Şeritler yan yana eklenerek kullanılmaktadır. Hücrelerin içi kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl, toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) doldurulabilir.

Geoweb veya erozyon durdurucu Sistem toprağın eğimli alanlarda kaymasını yani erozyonu önleyen ideal sistemdir. Mevcut alandaki dolguyu kullanarak geoweb sistemini rahatlıkla döşeyebilirsiniz.

Toprak kayması nedeniyle bitki örtüsü olmayan tüm alanlarda yeşillenmeye yardımcı en önemli elemandır.

 • Geoweb sistemleri yük taşıma gücünü artırır. Çökmeleri azaltır.
 • Yoğunlukta bulunan yükleri geniş bir alana dağıtarak esnek bir yapısal köprü oluşturur.
 • Yüzeylerde yarıkların oluşmasını önler.
 • Akış hacmini artırır.
 • Hidrostatik basınçların birikmesini önler.
 • Yüksek güçteki kaynak birleşme noktaları sayesinde hücresel bir ağ oluşur.
 • Sistem performansını artırır.
 • Basit dolgu malzemesini çok yönlü yapısal bir bileşik haline getirir.
 • Nakliye ve uygulama kolaylığı vardır.
 • Basit dolgu malzemelerini yük taşıma bileşiklerine dönüştürür değişik amaçlı yük taşıma aplikasyonlarında yapısal dolgu malzemesinin performansını yükseltir.
 • Tek tabakalı yol zemin çalışması ve boru hatları yataklarından çok-tabakalı istinad duvarı ve koruyucu bariyerlere kadar geniş kapsamlı bir aplikasyon imkanı verir.
 • Bitki örtüsünün dengesini sağlar.

Detaylı bilgi için info@yesilatolye.com mail adresimizden bizlerle irtibata geçebilirsiniz.