Açık veya yeşil alanlarının, peyzaj mimarlığı mesleki kontrollük ve teknik uygulama sorumluluğunu, proje yönetimini, şantiye şefliğini, danışmanlığını, kabul ve teslimini yaptığımız çalışmalarımızı kapsar. Ayrıca projenin anahtar teslim uygulanmasında; a dan z ye uygulamaya yönelik yapılan çalışmalarımızı da içerir.

  1. Peyzaj Mimarlığı Mesleki Kontrollük Hizmetleri: Peyzaj uygulama alanı ile ilgili ihaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, peyzaj uygulamaları ile ilgili her türlü yapısal ve bitkisel işlerin kontrollerini yapmak, uygulama sırasında gereken değişiklik ve detaylara ilişkin önerilerini idare veya işveren aracılığı ile peyzaj mimarı müellife aktarmak, geçici kabulde bulunmak ve iş bittikten sonra uygun ölçekli "yapıldı/as built" projesinin kopyasını ve 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesini idareye verilmesini kapsar.
  2. Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri: Mesleki yetki ve sorumlulukta planlama / tasarım / proje alanının, onanmış proje ve eklerine, yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmeliklere, peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapımını denetleme hizmetlerimizin bütünüdür.
Detaylı bilgi için info@yesilatolye.com mail adresimizden bizlerle irtibata geçebilirsiniz.